Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Miliczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Nie wszystkie informacje, z różnych względów, zostały zamieszczone na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.Są to m.in. informacje archiwalne, statystyczne i inne. Dostęp do tych informacji można uzyskać zwracając się do poszczególnych jednostek organizacyjnych, odpowiedzialnych za ich udostępnianie.Aby mogli Państwo uzyskać te dane ( będą informację o przyczynach braku takiej możliwości ) należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wzór takiego wniosku zamieszczony jest poniżej i można go wydrukować klikając na napis DRUKUJ, umieszczony na dole strony. 

 
 

WNIOSKODAWCA :..........................................................................
Nazwisko i Imię / Nazwa: ..........................................................................
Nr PESEL / REGON : ..........................................................................
Adres / siedziba : ..........................................................................
Numer telefonu : ..........................................................................
 

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej (art.2 ust.1 ) z dnia 6 września 2001 r. /Dz. U. Nr 112, poz.1198, z póź.zm./, proszę o udostępnienie informacji w zakresie :.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................

 

FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI :

 


 □
 umożliwienie przeglądania informacji w Komendzie Powiatowej Policji w Miliczu


 □ 
 kserokopia


 □ 
 możliwość zapisania informacji na nośniku elektronicznym


 □ 
 inne
 

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI :

 


 □ 
 odbiór osobiście przez wnioskodawcę


 □ 
 przesłanie informacji pocztą na adres:
..........................................................................................................................


 □ 
 przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres :
.......................................................................................................................... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08. 1997 r. /Dz.U.Nr 133, poz. 883 z póź. zm/


 

 

 

____________________

 

______________________

Miejscowość, data

 

Podpis wnioskodawcy 

 

  • Na podstawie art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej Komenda Powiatowa Policji w Miliczu zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty od informacji udostępnionych.

Metryczka

Data publikacji 21.03.2009
Data modyfikacji 13.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Miliczu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sławomir Waleński
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Waleński Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo - informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Waleński
do góry