Skargi i wnioski

Skargi i wnioski rozpatrywane w Komendzie Powiatowej Policji w Miliczu

 

I. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg w Komendzie Powiatowej Policji w Miliczu.


Do przyjmowania i rozpatrywania skarg na policjantów i pracowników KPP w Miliczu uprawniony jest Komendant Powiatowy Policji w Miliczu.
Skargi składać można osobiście lub listownie /muszą być podpisane i zawierać adres osoby składającej skargę/ lub przez Internet na. Złożenie skargi drogą elektroniczną wymaga podania danych personalnych oraz adresu zamieszkania skarżącego. W niektórych przypadkach osoby, które złożą skargi tą drogą poproszone będą o osobistą rozmowę z funkcjonariuszami rozpatrującymi skargi, bądź potwierdzenie jej osobistym podpisem.
W przypadku skarg telefonicznych informuje się obywateli o konieczności osobistego zgłoszenia się lub przysłania skargi w formie pisemnej, gdyż w przeciwnym przypadku nie zostanie przeprowadzone postępowanie skargowe.
Skargi rozpatrywane są zgodnie z przepisami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego. W myśl tych przepisów skargi wyjaśniane są nie później niż w ciągu miesiąca, bądź 14 dni (dot. parlamentarzystów i radnych).
 


II. Bezpośrednie przyjmowanie interesantów.


Komendant Powiatowy Policji w Miliczu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 15:00 do 17.00. W pozostałe dni ewentualne przyjęcia realizowane są w godzinach urzędowania Komendanta po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
W przypadku nieobecności Komendanta obowiązki w tym zakresie wykonuje I Zastępca Komendanta Powiatowego w Miliczu.

Rozmowy z interesantami prowadzone są zawsze w klimacie życzliwości i zrozumienia. W trakcie rozmów Komendant wysłuchuje stawianych zarzutów i jeżeli jest to możliwe od razu wyjaśnia procedury zastosowane w danym przypadku przez podległych funkcjonariuszy.
Autor skargi jest każdorazowo pisemnie informowany o sposobie jej załatwienia – uznaniu za zasadną lub nie potwierdzeniu stawianych zarzutów. Odpowiedź do skarżącego zawsze zawiera uzasadnienie zastosowanego rozstrzygnięcia.
Wszystkie skargi omawiane są z policjantami celem eliminowania przyczyn ich złożenia.
 

 


W 2005 roku do Komendy Powiatowej Policji w Miliczu wpłynęło 27 pisemnych skarg na funkcjonariuszy.

18 skarg wpłynęło bezpośrednio do tutejszej jednostki, 7 za pośrednictwem Inspektoratu Komendanta Wojwódzkiego Policji we Wrocławiu a 2 za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej w Miliczu.

Skargi dotyczyły:

- sposobu, terminowości wykonywania czynności doch. – śl. - 5
- bezczynności, opieszałego załatwienia spraw - 7
- zasadności lub sposobu przeprowadzenia interwencji - 4
- ukarania mandatem lub skierowania wniosku do Sądu - 4
- stosowania niedozwolonych metod fizycznych - 1
- informacji udzielonych sądom lub innym organom - 1
- niewłaściwy stosunek do obywatela w czasie służby- 2
- sposobu załatwienia poprzedniej skargi - 3

Skargi rozpatrywane były w trakcie postępowań wyjaśniających. Zarzuty stawiane w 24 skargach uznano za bezzasadne natomiast w jednej przyznano rację skarżącemu.
Dwie skargi zostały przekazane do innej jednostki.


W 2006 roku do Komendy Powiatowej Policji w Miliczu wpłynęło 19 pisemnych skarg na funkcjonariuszy.

10 skarg wpłynęło bezpośrednio do tutejszej jednostki, 8 za pośrednictwem Wydziału Kontroli Komendy Wojwódzkiej Policji we Wrocławiu, a 1 za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej w Miliczu.

Skargi dotyczyły:

- sposobu, terminowości wykonywania czynności doch. – śl. - 1
- bezczynności, opieszałego załatwienia spraw - 3
- zasadności lub sposobu przeprowadzenia interwencji - 1
- ukarania mandatem lub skierowania wniosku do Sądu - 4
- stosowania niedozwolonych metod fizycznych - 2
- informacji udzielonych sądom lub innym organom - 1
- niewłaściwy stosunek do obywatela w czasie służby- 3
- sposobu załatwienia poprzedniej skargi - 3
- inne skargi na funkcjonariuszy - 1
Skargi rozpatrywane były w trakcie postępowań wyjaśniających. Zarzuty stawiane we wszystkich 19 skargach uznano za bezzasadne.


W 2007 roku do Komendy Powiatowej Policji w Miliczu wpłynęło 17 pisemnych skarg na funkcjonariuszy.

9 skarg wpłynęło bezpośrednio do tutejszej jednostki, 6 za pośrednictwem Wydziału Kontroli Komendy Wojwódzkiej Policji we Wrocławiu, a 2 za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej w Miliczu.

Skargi dotyczyły:

- sposobu, terminowości wykonywania czynności doch. – śl. - 2
- bezczynności, opieszałego załatwienia spraw - 1
- zasadności lub sposobu przeprowadzenia interwencji - 2
- ukarania mandatem lub skierowania wniosku do Sądu - 1
- stosowania niedozwolonych metod fizycznych - 1
- zatrzymania - 1
- niewłaściwy stosunek do obywatela w czasie służby- 5
- sposobu załatwienia poprzedniej skargi - 3
- inne skargi na funkcjonariuszy - 1
Skargi rozpatrywane były w trakcie postępowań wyjaśniających, z których wszystkie zostały już zakończone. Zarzuty stawiane we wszystkich 17 skargach uznano za bezzasadne


W 2008 roku do Komendy Powiatowej Policji w Miliczu wpłynęło 9 pisemnych skarg na funkcjonariuszy. 

5 skarg wpłynęło bezpośrednio do tutejszej jednostki, 4 za pośrednictwem Wydziału Kontroli Komendy Wojwódzkiej Policji we Wrocławiu.

Skargi dotyczyły:

- sposobu, terminowości wykonywania czynności doch. – śl. - 1
- zasadności lub sposobu przeprowadzenia interwencji - 4
- niewłaściwy stosunek do obywatela w czasie służby- 1,
- sposobu załatwienia poprzedniej skargi - 2
- inne skargi - 1
Skargi rozpatrywane były w trakcie postępowań skargowych, z których wszystkie zostały już zakończone. Zarzuty stawiane we wszystkich 9 skargach uznano za bezzasadne.


W 2009 roku do Komendy Powiatowej Policji w Miliczu wpłynęło 7 pisemnych skarg na funkcjonariuszy. 

2  skargi wpłynęły bezpośrednio do tutejszej jednostki, 5 za pośrednictwem Wydziału Kontroli Komendy Wojwódzkiej Policji we Wrocławiu.

Skargi dotyczyły:

- czynności procesowych, administracyjnych, wynikających z ustawy o Policji i inne - 6
- zatrzymania (naruszenia prawa do wolności) - 1
- sposobu załatwienia poprzedniej skargi - 0
- inne skargi na funkcjonariuszy - 0


Skargi rozpatrywane były w trakcie postępowań skargowych, z których wszystkie zostały już zakończone. Zarzuty stawiane w 6 skargach uznano za bezzasadne, jedna skarga (dot. zatrzymania osoby) w całości została uznana jako zasadna.


 W 2010 roku do Komendy Powiatowej Policji w Miliczu wpłynęło 7 pisemnych skarg na funkcjonariuszy. 

Skargi dotyczyły:

- czynności procesowych, administracyjnych, wynikających z ustawy o Policji i inne - 6
- niekulturalnego stosunku policjanta do obywatela - 1
- sposobu załatwienia poprzedniej skargi - 0
- inne skargi na funkcjonariuszy - 0


Skargi rozpatrywane były w trakcie postępowań skargowych, z których wszystkie zostały już zakończone. Zarzuty stawiane we wszystkich 7 skargach uznano za bezzasadne.


W 2011 roku do Komendy Powiatowej Policji w Miliczu wpłynęło 7 pisemnych skarg na funkcjonariuszy.

Skargi dotyczyły:

- czynności procesowych, administracyjnych, wynikających z ustawy o Policji i inne - 5
- niekulturalnego stosunku policjanta do obywatela - 2
- sposobu załatwienia poprzedniej skargi - 0
- inne skargi na funkcjonariuszy - 0


Skargi rozpatrywane były w trakcie postępowań skargowych, z których wszystkie zostały już zakończone. Zarzuty stawiane w 6 skargach uznano za bezzasadne, jedna skarga (dot. wykonywanych czynności przez dyżurnego jednostki) została uznana jako zasadna.


W 2012 roku do Komendy Powiatowej Policji w Miliczu wpłynęło 7 pisemnych skarg na funkcjonariuszy.

Skargi dotyczyły:

- czynności procesowych, administracyjnych, wynikających z ustawy o Policji i inne - 6
- niekulturalnego stosunku policjanta do obywatela - 1
- sposobu załatwienia poprzedniej skargi - 0
- inne skargi na funkcjonariuszy - 0


Skargi rozpatrywane były w trakcie postępowań skargowych, z których wszystkie zostały już zakończone. Zarzuty stawiane w 6 skargach uznano za bezzasadne, jedna skarga (dot. bezczynności i opieszałości dyżurnego jednostki) została uznana jako zasadna.


W 2013 roku do Komendy Powiatowej Policji w Miliczu wpłynęło 9 pisemnych skarg na funkcjonariuszy.

Skargi dotyczyły:

- czynności procesowych, administracyjnych, wynikających z ustawy o Policji i inne (np. dot. postępowania mandatowego, sposobu i zasadności przeprowadzanych interwencji policyjnych, jakości prowadzonych czynności procesowych - 8
- niekulturalnego stosunku policjanta do obywatela - 1
- sposobu załatwienia poprzedniej skargi - 0
- inne skargi na funkcjonariuszy - 0


Skargi rozpatrywane były w trakcie postępowań skargowych, z których wszystkie zostały już zakończone, w żadnym z postępowań skargowych nie przekroczono ustawowych terminów. Zarzuty stawiane we wszystkich 9 skargach uznano za bezzasadne, nie zanotowano żadnej potwierdzonej skargi.


W 2014 roku do Komendy Powiatowej Policji w Miliczu wpłynęło 9 pisemnych skarg na funkcjonariuszy, w których stwierdzono 13 zarzutów.

Skargi dotyczyły:

- czynności procesowych, administracyjnych, wynikających z ustawy o Policji i inne (np. dot. postępowania mandatowego, sposobu i zasadności przeprowadzanych interwencji policyjnych, jakości prowadzonych czynności procesowych - 8
- niekulturalnego stosunku policjanta do obywatela - 1 (skarga podniesiona wraz z inną dot. innych czynności policyjnych)
- sposobu załatwienia poprzedniej skargi - 1
- inne skargi na funkcjonariuszy - 0


Skargi rozpatrywane były w trakcie postępowań skargowych, z których wszystkie zostały już zakończone, w żadnym z postępowań skargowych nie przekroczono ustawowych terminów. Tylko jedna skarga (dot. niekulturalnego zachowania policjanta wobec obywatela) została uznana jako zasadna.


W 2015 roku do Komendy Powiatowej Policji w Miliczu wpłynęło 8 pisemnych skarg na funkcjonariuszy, w których stwierdzono 13 zarzutów.

Skargi dotyczyły:

- czynności procesowych, administracyjnych, wynikających z ustawy o Policji i inne (np. dot. postępowania mandatowego, sposobu i zasadności przeprowadzanych interwencji policyjnych, jakości prowadzonych czynności procesowych - 6
- niekulturalnego stosunku policjanta do obywatela - 0
- sposobu załatwienia poprzedniej skargi - 2
- inne skargi na funkcjonariuszy - 0


Skargi rozpatrywane były w trakcie postępowań skargowych, z których wszystkie zostały już zakończone, w żadnym z postępowań skargowych nie przekroczono ustawowych terminów. Żadna skarga nie została uznana jako zasadna.


 

Metryczka

Data publikacji 21.03.2009
Data modyfikacji 09.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Miliczu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Cezary Chołodecki
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Waleński Samodzielne stanowisko ds. prasowo - informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Waleński
do góry