Skargi i wnioski

Skargi i wnioski rozpatrywane w Komendzie Powiatowej Policji w Miliczu

 

I. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg w Komendzie Powiatowej Policji w Miliczu.


Do przyjmowania i rozpatrywania skarg na policjantów i pracowników KPP w Miliczu uprawniony jest Komendant Powiatowy Policji w Miliczu.
Skargi składać można osobiście lub listownie /muszą być podpisane i zawierać adres osoby składającej skargę/ lub przez Internet na. Złożenie skargi drogą elektroniczną wymaga podania danych personalnych oraz adresu zamieszkania skarżącego. W niektórych przypadkach osoby, które złożą skargi tą drogą poproszone będą o osobistą rozmowę z funkcjonariuszami rozpatrującymi skargi, bądź potwierdzenie jej osobistym podpisem.
W przypadku skarg telefonicznych informuje się obywateli o konieczności osobistego zgłoszenia się lub przysłania skargi w formie pisemnej, gdyż w przeciwnym przypadku nie zostanie przeprowadzone postępowanie skargowe.
Skargi rozpatrywane są zgodnie z przepisami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego. W myśl tych przepisów skargi wyjaśniane są nie później niż w ciągu miesiąca, bądź 14 dni (dot. parlamentarzystów i radnych).
 


II. Bezpośrednie przyjmowanie interesantów.


Komendant Powiatowy Policji w Miliczu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 15:30 do 17.30. W pozostałe dni ewentualne przyjęcia realizowane są w godzinach urzędowania Komendanta po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
W przypadku nieobecności Komendanta obowiązki w tym zakresie wykonuje I Zastępca Komendanta Powiatowego w Miliczu.

Rozmowy z interesantami prowadzone są zawsze w klimacie życzliwości i zrozumienia. W trakcie rozmów Komendant wysłuchuje stawianych zarzutów i jeżeli jest to możliwe od razu wyjaśnia procedury zastosowane w danym przypadku przez podległych funkcjonariuszy.
Autor skargi jest każdorazowo pisemnie informowany o sposobie jej załatwienia – uznaniu za zasadną lub nie potwierdzeniu stawianych zarzutów. Odpowiedź do skarżącego zawsze zawiera uzasadnienie zastosowanego rozstrzygnięcia.
Wszystkie skargi omawiane są z policjantami celem eliminowania przyczyn ich złożenia.
 


 

Metryczka

Data publikacji 21.03.2009
Data modyfikacji 13.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Miliczu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sławomir Waleński
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Waleński Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo - informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Waleński
do góry