Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Miliczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Miliczu.

Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy:

Kierownictwo:

1. Komendant Powiatowy Policji w Miliczu - nadzorujący służbę prewencyjną i służbę wspomagającą.
2. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu - nadzorujący służbę kryminalną.

Metryczka

Data publikacji 21.03.2009
Data modyfikacji 28.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Miliczu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Sługocka
Osoba udostępniająca informację:
Jadwiga Sługocka Inspektor d/s Kadr i Szkolenia KPP w Miliczu
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Waleński

Nawigacja

do góry